woensdag 3 juli 2013

OVE, Onthaal voor echtgescheidenen


Is een zelfhulp-en ontmoetingsgroep voor (echt)gescheidenen en mensen met een relatiebreuk. Ze biedt de mogelijkheid om contacten te leggen met lotgenoten. OVE wil een steun zijn voor deze mensen die hun alleen zijn moeilijk kunnen verwerken. OVE is christelijk geïnspireerd doch staat open voor alle gescheidenen. Binnen de groep bieden wij ontmoetingsmogelijkheden, vorming- en informatiesessies en gezonde ontspanning. In samenwerking met Gezinspastoraal/CCV Antwerpen starten er jaarlijks verwerkingsgroepen voor mensen die (recent) een relatiebreuk hebben meegemaakt.
Het tijdschrift OVE verschijnt driemaandelijks. Er is een brede waaier aan activiteiten: voordrachten, culturele activiteiten, ontspanning, ... De activiteiten lopen het ganse jaar door en men kan op elk moment instappen.
Wie definitief wil aansluiten betaalt een bijdrage als lidgeld.